Obróbka drewna – rodzaje

Wszystkie czynności polegające na przetworzeniu drewna w wyniku powstaje gotowy wyrób to obróbka drewna.

Obróbkę drewna możemy podzielić na:

  • ręczna obróbka drewna
  • mechaniczna obróbka drewna

W zakres tych pojęć zachodzą procesy technologiczne takie jak:

  • korowanie drewna – pierwiastkowy przerób drewna (tartaki, produkcja płyt drewnopochodnych,  przemysł celulozowy, itp.)
  • skrawanie drewna – piłowanie, struganie, wiercenie, dłutowanie, rzeźbienie, obtaczanie, toczenie, gwintowanie, szlifowanie, łuszczenie
  • obróbka hydrotermiczna – gięcie,

W każdym z tych procesów zastosowanie mają narzędzia do obróbki ręcznej: piły, dłuta, strugi, tarniki, materiały ścierne jak i mechanicznej: piły tarczowe, piły taśmowe,frezy trzpieniowe, frezy nasadzane, noże do głowic, dłuta itp.

You may also like...

Dodaj komentarz